Warpdrive 27 - "Fan va lokalt!"

Günthers är ett korvstånd som ligger väldigt nära här!!

<boni> känner du nån tysk som bor i sverige?
<boni> måste intervjua nån
<boni> för vi har ingen tyska på 3 veckor
<boni> jag tänkte besöka günters korvar vid min skola
<boni> men tydligen har günder dött och ersatts av nån skummis i peruk

Warpdrive 26 - "I keel youu"

<foitor> hehe, fick försäkringsvilkoren för min katt idag
<foitor> "försäkringen gäller ej skador orsakade av terrorister"

Engrish 2 - "Missing Feet"